Kurumsal Eğitim Talepleri...
İHTİYAÇ ANALİZİ

Eğitimin başlangıç aşamasıdır. Eğitim danışmanlarımız ile Kurum İnsan Kaynakları Sorumlularıbirlikte çalışarak, ihtiyaç, gerçekleştirilecek proje, katılımcı profili, katılımcı görev tanımları gibi eğitimin temel unsurlarını analiz ederler.

PLANLAMA

Eğitimin tasarımının yapıldığı aşamadır. Eğitimin metodu, içeriği, eğitimde kullanılacak araç, yayın, donanım gibi materyaller bu aşamada belirlenir. Eğitimin yeri, ne zaman başlayacağı ve ne kadar süreceği gibi eğitim detayları da bu aşamada netleştirilir. Eğitime ilişkin risklerin ve eğitim performansının artırılmasına yönelik tedbirlerin belirlenmesi ile son bulur.

EĞİTİM

Bu aşamada eğitim planı gözden geçirilir ve konunun uzmanı olan Millenium Buisness Institute  eğitmenleri tarafından eğitimler verilir. Eğitimlerde pratik ve uygulamaya dönük bir odak ile gerçek hayatta yaşanan kurumsal sorunları çözmeye yönelik bir danışmanlık perspektifi söz konusudur.

DEĞERLENDİRME

Eğitimin son aşamasıdır.Eğitim sonu değerlendirmeler ve katılımcı memnuniyet anketleri bu aşamada gerçekleştirilir. Sonuçlar eğitimi alan kurum yetkilisine raporlanır.

Eğitimin olmazsa olmazı istendik davranışı kalıcı kılabilmektir. Kazanılan bilgi ve deneyimler tekrar edilmezse belli bir süre sonra unutulur. Bu durumu önlemek adına; eğitimden sonra, katılımcılarımızı kendi yerlerinde ziyaret ederek sorunlarını çözmeye yardım etmek amacıyla izleme yaparak, eğitimde oluşturulan olumlu atmosferin devamını sağlarız.

Amacımız istendik davranışı daimi kılmaktır.

Bu uygulamalardan sonra; Millenium Buisness Institute katılımcılarımızın almış oldukları eğitim sonrasında ekibimiz tarafından katılımcı performansları  360 derece değerlendirme yöntemiyle takip edilir. İhtiyaç halinde bireyi tekrar eğitime alırız.

Copyright © 2013 | Tüm hakları saklıdır.