İnsan Kaynakları Politikamız...


En önemli felsefemiz '' Önce İnsan '' dır..

Fark yaratan kurumların fark yaratabilecek çalışanlarla sağlanacağına inanan İnsan Kaynakları politikamız, özgüveni yüksek, sorumluluk sahibi, yeniliklere açık, yaptığı işlerle kuruma katma değer yaratan, kaliteli hizmete inanan çalışanlara sahip olmaktır.

Bu doğrultuda yerine getirdiğimiz faaliyetler;

Kurumumuz bünyesinde açılan pozisyonlar için yeni personel alımında en uygun adayı sadece bugünün değil, geleceğin ihtiyaçlarını da dikkate alarak, adaylara eşit fırsatların tanındığı şeffaf süreçlerle seçmek;

Çalışanlarımızın gelişmesine, yüksek performansla çalışmasına ve kariyerlerinde yükselmesine olanak sağlayacak sistemler kurmak ve bu sistemlerin çalışmasını sağlamak;

Çalışanlarımızın bilgi ve yeteneklerine uygun görevlerde çalışmasını sağlamak, iş etkinliğini ve çalışma verimini yükseltici düzenlemeler yapmak;

Yüksek performans gösteren çalışanlarımızı, olanaklar ölçüsünde takdir etmek ve ödüllendirmektir.

İnsan Kaynakları Misyonumuz ve Stratejimiz

Misyonumuz

Kurumumuzmisyon ve vizyonunu benimseyecek çalışanları işe almak,

Çalışanlarımızın verimliliğini arttırmak ve başarılarını sürdürülebilir kılmak,

Çalışanlarımıza kendilerini geliştirebilecekleri ve yaratıcı yönlerini kullanabilecekleri çalışma ortamı yaratmak ve bunu tüm insan kaynakları uygulamalarında sağlamaktır.

Stratejimiz

Profesyonel, insan odaklı, iletişimci ve hoşgörülü, sorumluluk üstlenen ve tüm bu özellikleriyle ayrıcalık taşıyan nitelikli işgücü istihdam etmek,

Kaliteli zaman ve bilgi paylaşımını, aynı zamanda işimizde etik bakış açısını kültürümüz haline getirmek,

Güven veren ve fark yaratan insan kaynakları politikaları uygulayarak çalışanlarımızın yanında olmak, motivasyonlarını yüksek tutmak,

Çalışanlarımıza adil fırsatlar sağlayarak mesleki, kişisel ve sosyal gelişimlerini desteklemektir.

İnsan Kaynakları Uygulamaları

İşe Alım


İşe alma ve yerleştirme sistemimiz ile kurumumuzda mevcut olan boş pozisyonlara kurumumuzun temel değerlerine ve iş gereklerine uygun personelin istihdam edilmesini,

İstihdam edilen personelin işe ve kuruma adaptasyonunu sağlamak amacıyla oryantasyon programlarının yürütülmesini düzenlemektedir.


Performans Yönetimi ve Kariyer Planlama

Performans Yönetimi Sistemi, Kurumumuza nitelikli insan kaynağı kazandırmayı ve her çalışanı potansiyel bir yetenek olarak değerlendirerek geliştirmeyi,

Kurum çalışanlarının performansının, Kurum performans hedefleriyle aynı doğrultuda planlanarak ve yönetilerek kurumsal başarının garanti altına alınmasını hedefleyen uygulamaların önemli

Performans değerlemesi sonucu çıkan sonuçlar, çalışanlarımızın kariyer planlarının oluşturulmasına veri teşkil etmektedir.

Kurumumuzda çalışanlarımızın nabzını tutmak, memnuniyet ve/veya memnuniyetsizlikleri ile ilgili geri bildirimleri sağlıklı bir şekilde alabilmek amacıyla  "Çalışan Memnuniyeti Anketi" uygulaması yapılmaktadır.


Eğitim Faaliyetleri

Personelimizin günün gereklerine uygun bir şekilde, yapmakta olduğu iş ile ilgili her türlü donanıma sahip, işini yapması vekurum dışı ortamlarda    Millenium Buisness Institute; iyi biçimde temsil edebilmesi için gerekli olan her türlü bilgi ve beceri ile donatılmış, özgüven sahibi, kreatif  bireyler olmalarını sağlamak amacıyla eğitim yönetimi sistemimiz kurulmuştur.

Eğitmen havuzumuza katılmak için ik@mbi-institute.com e posta adresine fotoğraflı özgeçmişinizi göndermeniz rica olunur.

Copyright © 2013 | Tüm hakları saklıdır.