Etik Temsilciliğimiz...

iş etiğiKurumda ve iş dünyasında etik kültürünü yerleştirmek. Etik kurulu müşterilerimizden ve çalışanlarımızdan gelen resmi ya da ihbar, duyum ve benzeri yollarla edindiği etik ilke ve standartlara aykırı bilgi ve belgeleri incelemek ve değerlendirmek üzere faaliyet gösterir.

Etik İlkelerimiz

• Kaliteli hizmet bilinci

• Hizmet standartlarına uyma

• Amaç ve misyona bağlılık

• Dürüstlük ve tarafsızlık

• Saygınlık ve güven

• Nezaket ve saygı

• Yetkili makamlara bildirim

• Çıkar çatışmasından kaçınma

• Görev ve yetkilerin menfaat sağlamak amacıyla kullanılmaması

• Savurganlıktan kaçınma

• Bilgi verme, saydamlık ve katılımcılık

• Hesap verebilme sorumluluğu

Etik Temsilcimize Başvur

Copyright © 2013 | Tüm hakları saklıdır.