Eğitimlerimiz...

İşletme Bütçeleri ve Bütçe Kontrol Teknikleri Eğitimi

AMAÇ

Kurumların gelecek faaliyet dönemleri için, işletmenin amaçlarına, hedeflerine ve işletme politikalarına uygun işletme yöntemleri belirlemeleri gerekmektedir. Hazırlanan bütçe ne kadar iyi olursa kurumların kalkınması da bir o kadar sağlıklı olur. Bu alanda profesyonel bireyler yetiştirmek bu eğitim programımızın temel unsurlarından biridir.

İÇERİK

 • Yönetim Fonksiyonları ve Bütçeleme İlişkisi
 • İşletme Bütçeleri Genel Kavramlar
 • Program Bütçe
 • Sorumluluk Bütçesi
 • Esnek Bütçe
 • Öncelik Sıralı ve Sıfır Tabanlı Bütçeler
 • Sermaye Bütçelemesi
 • İşletmelerde Planlama Sistemleri, Stratejik Planlama ve Orta Vadeli Bütçeleme
 • Temel Bütçeleme İlke ve Kavramları
 • Faaliyetlerin Planlanması ve Projelendirilmesi
 • Satış Tahminleri ve Satış Bütçeleri
 • Satış Tahmininde Kantitatif,  Kalitatif Teknikler
 • Üretim Hacminin Planlaması
 • Direkt İşçiliklerin ve İşçilik Saatlerinin Planlanması
 • Üretim Hacminin ve Makine Saatlerinin Planlanması
 • Direkt Madde Kullanımı ve Tedarik Miktar Bütçeleri
 • Direkt Madde Maliyet Giderlerinin Planlanması
 • Gelirlerin Planlanması
 • Satış Hâsılatının Bütçelenmesi
 • Diğer Gelirlerin Bütçelenmesi
 • Giderlerin Planlanması
 • Ücretlerin Bütçelenmesi
 • Genel Üretim Giderlerinin Bütçelenmesi, Giderlerin Gider Yerlerine Göre Bütçelenmesi
 • Amortismanların Bütçelenmesi
 • Pazarlama ve Yönetim Giderlerinin Bütçelenmesi
 • Satış Maliyetlerinin Bütçelenmesi, Diğer Giderlerin Bütçelenmesi
 • Bütçelenmiş Mali Tablolar, Nakit Akışlarının Planlanması ve Bütçeleme
 • Proforma Bilançonun Hazırlanması
 • Proforma Gelir Tablosunun Hazırlanması
 • Faaliyet Tabanlı Yönetim ve Faaliyet Tabanlı Bütçeleme
 • Bütçe Kontrol Teknikleri
 • Bütçe Sapmalarının Analiz Edilmesi Raporlanması
 • Sorumluluk Merkezlerinin Ve Amaçların Tanımlanması, Sonuçların Ölçümlenmesi
 • Performans ve Sorumluluk Raporları, Bölüm Karlılığının Ölçülmesi, Yönetici Etkinliğinin Ölçülmesi

HEDEF KİTLE

Şirketlerin mali işler sorumluları

 

SÜRE

2 Gün / 12 Saat

Copyright © 2013 | Tüm hakları saklıdır.